ivacy 下载         桂ICP备10004352号
                         手机:13597115519 龙生    QQ:1418313139   邮箱:nntianlong@163.com
                                              地址:南宁市江南区邕州老街(葫芦鼎大桥下)
广西铜鼓制作-ivacy 下载,铜鼓通体用铜铸成,呈圆墩形。鼓面圆而平,下接鼓身,连接部分略外凸,曲腰,中空,圆形敞口底。铜鼓设计两侧有耳。不同时期和地区有多种类型,每个类型中又有多种形式。广西铜鼓制作的鼓面主体多为太阳纹,即中心呈放射状光芒,其周围为多层同心环带,由宽窄不等的图案组成,称晕圈。铜鼓花纹装饰繁缛多彩,有的鼓身四周铸有虫鱼、鸟兽、花卉、舟船图案或青蛙、骑士立像。广西铜鼓制作其形态典雅、庄重,具有独特风格。如南宁铜鼓鼓面主体纹饰为翔鹭衔鱼纹,又有芒纹、菱形纹、锯齿纹等。胴与腰间铸四个绳纹钮,饰有羽人划船、羽人舞蹈纹