ivacy 下载         桂ICP备10004352号
                         手机:13597115519 龙生    QQ:1418313139   邮箱:nntianlong@163.com
                                              地址:南宁市江南区邕州老街(葫芦鼎大桥下)

广西南宁假山假树制作--假山是园林中以造景为目的,用土、石等材料构筑的山。“有真为假,做假成真”。大自然的山水是假山创作的艺术源泉和依据。真山虽好,却难得经常游览。广西南宁假山假树制作布置在住宅附近,作为艺术作品,比真山更为概括、更为精炼,可寓以人的思想感情,使之有“片山有致,寸石生情”的魅力。人为的假山又必须力求不露人工的痕迹,令人真假难辨。